Ресурси, що є у розпорядженні компанії, дозволяють вирішувати дослідницькі завдання практично будь-якого рівня.

  • Оперативність досліджень, що проводяться, забезпечується завдяки розгалуженій загальноукраїнській мережі професійно підготовлених інтерв’юєрів (близько 300 чоловік), що представляють всі обласні і багато районних центрів.
  • Координацію і контроль над здійсненням польових робіт у всіх областях країни здійснюють досвідчені супервайзери.
  • Отримані дані обробляються за допомогою статистичних програм (SPSS, ОСА). У обробці даних застосовуються різні види статистичного аналізу: факторного, кластерного, дискримінантного, регресійного, що дозволяє здійснювати глибше вивчення соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві.
  • Професійно розроблена вибіркова сукупність репрезентативна для всього населення України (стать, вік, освіта). Об’єм вибіркової сукупності і її специфіка визначаються залежно від типу і завдань дослідження.
  • Форма представлення даних передбачає: аналітичний звіт (короткі висновки і детальний опис результатів дослідження), масив (за бажанням замовника), таблиці з лінійними розподілами, таблиці з двовимірними розподілами, графічне представлення даних і за бажанням клієнта презентація отриманих даних в Power Point.