Окрім соціально-політичних досліджень Центр пропонує свої послуги з проведення різного виду маркетингових досліджень.

Напрямки маркетингових досліджень:

 

Дослідження Usage & Attitudes

 • Поведінкові установки і мотивація споживачів
 • задоволеність і лояльність споживачів
 • Психологічне вивчення стилю життя, соціально-демографічних характеристик споживачів;
 • Побудова типології споживачів;
Дослідження ринків:
 • Сегментування ринку;
 • Положення на ринку конкурентів;
 • Стратегія і методи просування товару конкурентів.
 • Позиціювання товарів.
Дослідження брендів (продуктів)
 • Сприйняття споживачами брендів
 • Дослідження поведінкових моделей
 • Лояльність до брендів
 • Тестування при розробці нових брендів і тому подібне.
Вивчення конкурентів і завоювання переваг
 • Оцінка привабливості галузі і конкурентна боротьба усередині неї.
 • Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення сили їх позиції
 • Дослідження конкурентоспроможності продуктів і ефективності маркетингової діяльності
 • Дослідження конкурентоспроможності фірми в цілому
Дослідження реклами
 • Дослідження ефективності і популярності окремих ЗМІ для різних цільових аудиторій.
 • Вивчення ефективності рекламної політики фірми в цілому. Вивчається ступінь обізнаності про товари фірми до і після проведення рекламної кампанії.
 • Вивчення ефекту від спільного використання в рекламних цілях декількох ЗМІ.
 • Дослідження ефективності окремих рекламних кампаній.
 • Тестування реклами, що планується до випуску