Головною спеціалізацією центру є дослідження суспільно-політичної ситуації в Україні з метою системного моделювання динаміки процесів суспільних трансформацій, довгострокового прогнозування, стратегічного планування і стратегічного консалтингу.

Головні напрямки соціально-політичних досліджень:
 • Вивчення суспільно-політичної ситуації в країні
 • Визначення головних складових іміджу кандидатів і розробка найбільш позитивного образу партії/кандидата, що сприймається;
 • Аналіз електоральних орієнтацій і електоральної поведінки громадян України і електоральних преференцій окремих груп виборців;
 • Дослідження чинників електорального вибору і психологічної мотивації виборців;
 • Вивчення інформаційного простору цільової групи виборців;
 • Визначення ступеня і критеріїв довіри населення до політиків, політичних партій, інститутів влади;
 • Визначення проблемних крапок для кожного окремого регіону, населеного пункту;
 • Дослідження і регулярне відстежування рейтингів партій/кандидатів;
 • Формування типології електорату, що дозволяє найефективніше визначити цільові групи виборців;
 • Тестування рекламної продукції політичних партій;
 • Розробка і оцінка нових підходів в стратегії агітаціонно-пропагандістської роботи.

 Методи проведення соціально-політичних досліджень:

Кількісні
 • Персональні інтерв’ю (face to face)
 • Телефонні інтерв’ю
Якісні
 • Глибинні індивідуальні інтерв’ю
 • Фокус-групи
 • Експертні опитування
 • Психологічні проективні методики