Підготував Ю.Бауман

Під час великого загальноукраїнського опитування у грудні 2018 року декілька питань було націлено на зондаж рамок та потенційного ґрунту для культури активного громадянства на противагу культурі підданства.

Короткі характеристики опитування:
Період проведення – 27 листопада-16 грудня 2018 року
Вибіркова сукупність становить – 12 519 респондентів
Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 0,9%

Першим наближенням до з’ясування потенціалу укорінення практик участі та деліберації у політичному житті були наступні цільові питання:
«Як по-вашому, хто повинен насамперед вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
 «Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»

Певним чином, хоча і непрямо, стосунок до теми демократії участі та деліберативного дискурсу мали також відповіді на запитання щодо вибору між партією та широким громадським рухом, а також питання щодо градусу авторитарних настроїв, патерналізму та етатизму у українському соціумі (див. також матеріал про основні ідеологічні цінності).

А) Відповіді на цільові питання – одномірні розподіли:

«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»

Усі опитані
Усі бажаючі громадяни 26,8
Усі громадяни, котрих стосується рішення 25,8
Спеціалісти, експерти з цього питання 31,5
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати 15,9

 «Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»

Усі опитані
Так 33,7
Ні 66,3

Б) Відповіді на деякі з дотичних питань – одномірні розподіли:

 «Якого кандидата у президенти Ви скоріше підтримаєте?»

Усі опитані
Кандидата від політичної партії 53,0
Кандидата від широкого громадського руху 47,0

«Який шлях розвитку  є найбільш перспективним для України?»

Усі опитані
Подальше зосередження влади в руках президента – господаря країни 34,5
Посилення ролі Верховної Ради в управлінні країною, розвиток багатопартійності 32,0
Важко відповісти 33,4

В) Двомірні розподіли: перетин цільових питань між собою

 По горизонталі:  «Як по-вашому, хто повинен насамперед вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
По вертикалі: «Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»

(100% у стовпчику)

Усі опитані так ні
Усі бажаючі громадяни 26,8 37,8 21,2
Усі громадяни, котрих стосується рішення 25,8 30,9 23,2
Спеціалісти, експерти з цього питання 31,5 22,3 36,2
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати 15,9 9,1 19,4

А тут навпаки:
По горизонталі:   «Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»
По вертикалі: «Як по-вашому, хто повинен насамперед вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»

(100% у стовпчику)

Усі опитані Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Так 33,7 47,6 40,3 23,8 19,3
Ні 66,3 52,4 59,7 76,2 80,7

 В) Двомірні розподіли: двомірні розподіли щодо низки позицій анкети по питанню:

 «Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»

Демографічка:
Кореляція із віком:
«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»

18-28 29-49 50 > Усі опитані
Усі бажаючі громадяни 28,8 26,9 25,5 26,8
Усі громадяни, котрих стосується рішення 25,9 25,2 26,3 25,8
Спеціалісти, експерти з цього питання 30,6 32,5 31,1 31,5
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати 14,8 15,3 17,0 15,9

 Населений пункт:
«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»

Усі опитані Обласний центр Райцентр Смт, село
Усі бажаючі громадяни 26,8 28,1 27,5 25,2
Усі громадяни, котрих стосується рішення 25,8 24,3 23,5 28,8
Спеціалісти, експерти з цього питання 31,5 32,5 34,6 28,4
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати 15,9 15,1 14,3 17,7

 Ґендер:
«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»

Усі опитані Жінки Чоловіки
Усі бажаючі громадяни 26,8 26,4 27,3
Усі громадяни, котрих стосується рішення 25,8 26,6 24,8
Спеціалісти, експерти з цього питання 31,5 31,1 32,0
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати 15,9 15,9 15,9

 Макрозони:
«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»

Усі опитані Захід Центр-Північ Південь-Схід Донбас
Усі бажаючі громадяни 26,8 24,2 30,2 24,8 25,3
Усі громадяни, котрих стосується рішення 25,8 28,9 25,7 22,8 29,2
Спеціалісти, експерти з цього питання 31,5 30,3 27,6 37,2 32,9
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати 15,9 16,6 16,5 15,2 12,6

 Матеріальний стан:
 «Наскільки впевнено матеріально та фінансово Ви почуваєтесь стосовно свого найближчого майбутнього?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Впевнено 3,5 2,4 2,4 3,0
Скоріше впевнено 22,0 21,8 21,9 26,1
Досить не впевнено 50,5 54,5 55,8 47,0
Зовсім не впевнено (не знаю як буду зводити кінці з кінцями завтра) 24,0 21,3 19,9 23,8

 Деякі змістовні питання, в яких є кореляція:
Самопочуття:
 «Як змінилося ваше життя протягом останніх півтора років?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Стало набагато гіршим 34,1 27,1 30,6 28,7
Трохи погіршилося 34,5 37,3 37,3 34,4
Не змінилося 25,3 29,8 26,4 30,3
Трохи покращилося 5,2 4,5 4,8 5,3
Значно покращилося 0,9 1,3 1,0 1,3

 Світосприйняття:
 «Як би Ви оцінили сучасну політичну ситуацію в  Україні?»

  Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Катастрофічна, вибухонебезпечна, неконтрольована 32,9 32,6 30,2 27,3
Ситуація напружена, але контрольована 58,7 61,0 63,5 62,8
В цілому, нормальна 8,3 6,4 6,4 9,8

 Очікування: «З якими почуттями ви дивитесь в майбутнє?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Із страхом та відчаєм 18,0 15,3 14,0 18,4
Із тривогою та непевністю 41,7 42,2 42,5 35,0
Спокійно, без особливих надій та ілюзій 24,3 26,6 27,2 25,9
З надією 12,5 12,8 12,6 14,9
З оптимізмом 3,4 3,1 3,7 5,8

 Правильність того, що відбувається:
 «Як по Вашому, чи в правильному напрямку веде країну нинішня українська  влада?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Так, в правильному 12,2 10,2 13,0 15,8
Ні, в неправильному 67,7 71,3 68,0 65,7
Важко відповісти 20,1 18,5 18,9 18,5

Цінності:
«Оберіть три найбільш важливі для вас особисто  цінності?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Патріотизм 17,4 15,9 12,7 14,9
Порядок 33,3 35,6 33,2 38,3
Права людини 32,9 30,5 31,0 27,9
Безпека 37,3 37,7 39,4 38,3
Справедливість 31,5 31,5 30,6 31,1
Добробут 40,3 42,3 41,8 42,2
Духовність 11,6 11,2 9,9 10,8
Свобода 14,9 16,0 13,4 11,5
Рівність перед законом 26,7 27,6 27,2 27,0
Взаємодопомога, солідарність 7,1 8,1 7,2 8,9
Професіоналізм, ефективність 8,5 9,8 11,1 9,7
Стабільність 32,8 30,9 38,3 35,8

 Емоції щодо влади:
 «Які слова найбільш вдало описують Ваше ставлення до нинішньої влади?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Симпатія та підтримка 1,9 1,1 1,2 1,8
Надія на цю владу 9,1 8,8 8,0 13,2
Байдужість 17,4 19,2 15,6 15,4
Розчарування 46,6 49,4 52,6 46,1
Образа та гнів 19,1 15,5 17,6 17,0
Ворожість 5,9 6,1 4,9 6,5

 Радикальність:
«Який варіант розвитку ситуації в Україні ви вважаєте найбільш прийнятним?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Потрібна повна революційна зміна влади 27,2 21,1 21,9 17,1
Потрібні докорінні зміни через швидкі і рішучі дії 39,6 42,1 39,4 37,2
Потрібні серйозні зміни, але шляхом поступових дій 25,6 29,5 32,6 33,8
Потрібні лише деякі зміни 7,6 7,3 6,2 12,0

Вектор руху:
 «Як на вашу думку, що для України було б краще?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Країні потрібні рішучі зміни 66,9 63,6 66,9 59,5
Нехай усе залишається все як є, аби не гірше 11,5 12,1 10,1 15,8
Краще повернути все назад, як було раніше 10,6 14,7 12,8 13,2
Важко відповісти 10,9 9,5 10,2 11,5

 Ідеологічні орієнтації виборців

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
1. Орієнтація на Європу,
соціальна захищеність,
демократія
35,3 33,5 35,0 32,0
2. Орієнтація на Європу,
вільний ринок,
демократія
26,2 24,7 24,1 22,9
3. Орієнтація на Європу,
вільний ринок,
влада “твердої руки”
9,9 11,4 10,1 10,6
4. Орієнтація на Європу,
соціальна захищеність,
влада “твердої руки”
11,4 14,2 14,5 15,8
5. Орієнтація на Росію,
соціальна захищеність,
влада “твердої руки”
6,3 4,7 5,0 6,5
6. Орієнтація на Росію,
вільний ринок,
влада “твердої руки”
2,0 3,5 2,6 3,1
7. Орієнтація на Росію,
вільний ринок,
демократія
3,4 3,2 3,9 3,4
8.Орієнтація на Росію,
соціальна захищеність,
демократія
5,6 4,8 4,8 5,7

«А яка із перерахованих у попередньому питанні орієнтацій є для Вас найголовнішою?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Орієнтація на Росію 6,6 6,2 6,0 5,7
Орієнтація на Європу 32,3 30,1 28,9 28,5
Соціальна захищеність 30,0 30,6 31,4 32,0
Вільний ринок 15,9 17,9 18,5 17,8
Демократія 8,5 8,4 8,4 6,9
Влада «твердої руки» 6,7 6,8 6,8 9,2

«Із чим Ви пов’язуєте сподівання на покращенням життя в країні?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Із чинною владою 15,5 12,7 13,7 16,7
Із тим, що влада буде змінена 84,5 87,3 86,3 83,3

Авторитарність – друге наближення:
 «Який шлях розвитку  є найбільш перспективним для України?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Подальше зосередження влади в руках президента – господаря країни 33,0 30,2 36,0 41,3
Посилення ролі Верховної Ради в управлінні країною, розвиток багатопартійності 35,0 35,3 28,5 28,7
Важко відповісти 32,0 34,5 35,5 30,0

 Правосвідомість:
«Чи згодні Ви з тим, що для наведення порядку  та забезпечення відповідальності чиновників і великих бізнесменів перед громадянами, у необхідних випадках можна не зважати на норми закону?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Погоджуюсь, це буде дієво 28,5 24,0 21,8 18,1
Не погоджуюсь, бо дотримання правових і демократичних процедур є обов’язковим 54,7 58,6 63,6 64,0
Важко сказати 16,8 17,4 14,6 17,9

 Етатизм:
 «На вашу думку, функції держави по регулюванню і організації вашого життя мають посилюватися чи послаблюватися?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Держава має навести у суспільстві порядок – чим більше контролю, тим краще 33,9 34,8 38,1 48,1
Держави у нашому житті має бути поменше – дуже вже вона ускладнює наше життя 25,9 29,8 25,4 20,9
Наша держава – паразит, ворожий людям, її мета – пограбувати нас і примусити безкоштовно працювати на олігархів 40,2 35,4 36,5 31,0

 Цивілізаційна приналежність:
«На вашу думку, який шлях розвитку має обрати Україна?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Україна має йти шляхом своїх європейських сусідів (Польща, Словаччина, Угорщина тощо) 35,2 36,5 32,8 33,2
Україна має йти шляхом Росії 4,7 4,6 2,9 5,3
Україна має йти шляхом Білорусі 3,6 5,2 4,2 3,3
Україна має йти шляхом Грузії 2,6 2,1 2,0 1,8
Україна має йти шляхом Китаю 1,5 1,7 1,1 1,1
Україна має знайти свій власний шлях, не повторюючи інших країн 43,9 43,2 50,7 48,3

 Чи підтримуєте Ви входження України:

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
До Європейського союзу
Підтримую 64,9 64,7 67,0 63,4
Не підтримую 22,3 24,0 21,9 23,9
Важко сказати 12,8 11,3 11,1 12,7
До НАТО
Підтримую 51,9 49,3 48,6 46,7
Не підтримую 30,7 35,4 35,3 35,1
Важко сказати 17,4 15,3 16,1 18,1

 Шлях до миру:
 «Як Вам видається, який шлях вирішення конфлікту на Донбасі
 та встановлення миру є  найоптимальнішим на сьогодні:»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Мир через перемогу – встановлення контролю над всією територією Донбасу через військові дії 34,7 32,6 33,1 32,5
Мир через поступки – угода з Росією на її умовах 16,2 16,6 14,9 19,2
Мир через спробу заморозити конфлікт – відокремлення окупованих територій від  України 21,0 27,3 27,3 25,2
Важко відповісти 28,1 23,5 24,8 23,2

Що робити із Росією:
«Як на вашу думку, якими мають бути подальші відносини України з Росією?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Потрібно розвивати відносини і торгівлю з Росією 16,9 14,4 13,8 15,2
Потрібно залишити торгівлю та відносини з Росією на тому рівні, без якого Україна не зможе обійтися 30,2 38,1 37,5 37,6
Потрібно розірвати будь-які відносини із Росією попри загрозу зростання тарифів і цін 34,0 29,6 31,4 28,8
Важко відповісти 18,9 17,8 17,3 18,4

Розподіл відповідей на питання:
«Чи є сьогодні такі політичні партії, які відстоюють інтереси таких людей як Ви?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Так 44,6 46,9 40,1 48,3
Ні 55,4 53,1 59,9 51,7

 Електорат деяких партій – ілюстрація:
«Якби вибори до Верховної Ради проходили вже найближчої неділі,
то за яку політичну силу Ви б проголосували?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
«Батьківщина» 14,0 15,6 14,6 15,3
Блок П.Порошенка «Солідарність» 7,4 6,1 7,0 12,5
«Громадянська позиція» 4,8 5,9 5,3 5,0
«Опозиційний блок» 6,0 5,9 6,7 6,7
«Самопоміч» 2,9 3,8 3,9 1,9
«Свобода» 2,2 1,7 1,5 2,1
«Слуга народу» 9,2 8,3 8,4 6,7

Протестні очікування:
 «Якщо результати виборів президента буде сфальсифіковано,
то як по-вашому, чи вийдуть люди протестувати?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Так, люди вийдуть з протестами 44,1 46,6 39,8 38,6
Ні, протестів не буде 25,9 28,6 32,1 33,1
Важко відповісти 30,0 24,8 28,0 28,3

 Готовність до участі у протестах:
 «А Ви особисто пішли б протестувати якби результати виборів
президента було сфальсифіковано?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Так, пішов би 32,7 31,5 23,1 24,9
Ні, але б в душі підтримав би такі протести 31,5 33,6 34,8 27,8
Ні, я проти масових протестів 22,6 22,8 29,8 32,9
Ні, мені це байдуже 13,3 12,1 12,3 14,4

Розподіл відповідей на питання:
«Якого кандидата у президенти Ви скоріше підтримаєте?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Кандидата від політичної партії 51,3 50,2 54,1 58,6
Кандидата від широкого громадського руху 48,7 49,8 45,9 41,4

Розподіл відповідей на питання:
«Чи підтримуєте Ви введення воєнного стану в Україні?»

Усі бажаючі Кого стосується Спеціалісти Держуправлінці
Так 25,4 21,4 24,6 30,2
Ні 74,6 78,6 75,4 69,8

Г) Двомірні розподіли: двомірні розподіли щодо низки позицій анкети по питанню:

«Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»

Демографічка:
Кореляція із віком:
«Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»

18-28 29-49 50 > Усі опитані
Так 37,3 36,4 29,3 33,7
Ні 62,7 63,6 70,7 66,3

Населений пункт:
 «Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій
та обговоренні суспільно важливих питань?»

Усі опитані Обласний центр Райцентр Смт, село
Так 33,7 32,7 35,7 32,8
Ні 66,3 67,3 64,3 67,2

Ґендер:
 «Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій
та обговоренні суспільно важливих питань?»

Усі опитані Жінки Чоловіки
Так 33,7 32,6 35
Ні 66,3 67,4 65

Макрозони:
«Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»

Усі опитані Захід Центр-Північ Південь-Схід Донбас
Так 33,7 34,3 37,5 27,3 39,2
Ні 66,3 65,7 62,5 72,7 60,8

Матеріальний стан:
 «Наскільки впевнено матеріально та фінансово Ви почуваєтесь  стосовно свого найближчого майбутнього?»

Усі опитані так ні
Впевнено 2,8 4,1 2,1
Скоріше впевнено 22,6 24,1 21,8
Досить не впевнено 52,6 49,9 54,0
Зовсім не впевнено (не знаю як буду зводити кінці з кінцями завтра) 22,0 21,9 22,1

 
Деякі змістовні питання, в яких є кореляція:
Світосприйняття:
«Як би Ви оцінили сучасну політичну ситуацію в  Україні?»

  так ні
Катастрофічна, вибухонебезпечна, неконтрольована 33,2 30,0
Ситуація напружена, але контрольована 59,6 62,4
В цілому, нормальна 7,1 7,6

Цінності:
«Оберіть три найбільш важливі для вас особисто  цінності?»

так ні
Патріотизм 18,5 13,4
Порядок 35,2 34,3
Права людини 34,3 29,1
Безпека 37,1 38,8
Справедливість 30,5 31,5
Добробут 37,2 43,9
Духовність 10,7 10,9
Свобода 16,9 12,7
Рівність перед законом 28,2 26,6
Взаємодопомога, солідарність 7,4 7,8
Професіоналізм, ефективність 10,5 9,5
Стабільність 30,2 36,7

Емоції щодо влади:
«Які слова найбільш вдало описують Ваше ставлення до нинішньої влади?»

так ні
Симпатія та підтримка 1,9 1,1
Надія на цю владу 9,1 8,8
Байдужість 17,4 19,2
Розчарування 46,6 49,4
Образа та гнів 19,1 15,5
Ворожість 5,9 6,1

Радикальність:
«Який варіант розвитку ситуації в Україні ви вважаєте найбільш прийнятним?»

так ні
Потрібна повна революційна зміна влади 25,3 20,9
Потрібні докорінні зміни через швидкі і рішучі дії 40,9 39,2
Потрібні серйозні зміни, але шляхом поступових дій 26,9 31,7
Потрібні лише деякі зміни 6,9 8,2

Вектор руху:
«Як на вашу думку, що для України було б краще?»

так ні
Країні потрібні рішучі зміни 70,1 62,2
Нехай усе залишається як є, аби не гірше 9,8 13,0
Краще повернути все назад, як було раніше 11,3 13,6
Важко відповісти 8,8 11,2

 Ідеологічні орієнтації виборців

так ні
1. Орієнтація на Європу,
соціальна захищеність,
демократія
37,3 32,6
2. Орієнтація на Європу,
вільний ринок,
демократія
25,0 24,4
3. Орієнтація на Європу,
вільний ринок,
влада “твердої руки”
9,8 10,8
4. Орієнтація на Європу,
соціальна захищеність,
влада “твердої руки”
13,3 14,0
5. Орієнтація на Росію,
соціальна захищеність,
влада “твердої руки”
4,5 6,0
6. Орієнтація на Росію,
вільний ринок,
влада “твердої руки”
2,5 2,9
7. Орієнтація на Росію,
вільний ринок,
демократія
3,1 3,8
8. Орієнтація на Росію,
соціальна захищеність,
демократія
4,5 5,5

«А яка із перерахованих у попередньому питанні орієнтацій є для Вас найголовнішою?»

так ні
Орієнтація на Росію 6,0 6,3
Орієнтація на Європу 34,3 27,8
Соціальна захищеність 28,7 32,0
Вільний ринок 16,5 18,1
Демократія 7,9 8,4
Влада «твердої руки» 6,6 7,4

«Із чим Ви пов’язуєте сподівання на покращенням життя в країні?»

так ні
Із чинною владою 16,6 13,3
Із тим, що влада буде змінена 83,4 86,7

Авторитарність – друге наближення:
 «Який шлях розвитку  є найбільш перспективним для України?»

так ні
Подальше зосередження влади в руках президента – господаря країни 31,4 36,1
Посилення ролі Верховної Ради в управлінні країною, розвиток багатопартійності 35,0 30,5
Важко відповісти 33,6 33,4

Правосвідомість:
«Чи згодні Ви з тим, що для наведення порядку  та забезпечення відповідальності чиновників і великих бізнесменів перед громадянами, у необхідних випадках можна не зважати на норми закону?»

так ні
Погоджуюсь, це буде дієво 28,1 21,3
Не погоджуюсь, бо дотримання правових і демократичних процедур є обов’язковим 57,8 61,1
Важко сказати 14,1 17,6

Етатизм:
«На вашу думку, функції держави по регулюванню і організації вашого життя мають посилюватися чи послаблюватися?»

так ні
Держава має навести у суспільстві порядок – чим більше контролю, тим краще 34,6 39,3
Держави у нашому житті має бути поменше – дуже вже вона ускладнює наше життя 27,3 25,3
Наша держава – паразит, ворожий людям, її мета – пограбувати нас і примусити безкоштовно працювати на олігархів 38,1 35,4

 «Із двох означених проблем, яка Вас хвилює сьогодні більшою мірою?»

так ні
Високі тарифи на комунальні платежі 37,9 41,3
Війна на Донбасі 62,1 58,7

 Цивілізаційна приналежність:
«На вашу думку, який шлях розвитку має обрати Україна?»

так ні
Україна має йти шляхом своїх європейських сусідів (Польща, Словаччина, Угорщина тощо) 38,3 32,4
Україна має йти шляхом Росії 4,1 4,3
Україна має йти шляхом Білорусі 3,7 4,4
Україна має йти шляхом Грузії 3,1 1,7
Україна має йти шляхом Китаю 1,7 1,2
Україна має знайти свій власний шлях, не повторюючи інших країн 43,1 48,3
Важко сказати 6,0 7,8

 ЄС, НАТО: «Чи підтримуєте Ви входження України»

так ні
До Європейського союзу
Підтримую 69,9 62,8
Не підтримую 19,8 24,5
Важко сказати 10,3 12,7
До НАТО
Підтримую 54,8 46,5
Не підтримую 30,9 35,7
Важко сказати 14,3 17,7

Самоідентифікація:
 «До якої спільноти Ви себе, насамперед, відносите?»

так ні
Спільноти громадян незалежної України 59,2 54,5
Спільноти громадян СРСР 3,2 4,5
Спільноти громадян великої Росії 1,3 1,1
Європейської спільноти 9,5 7,3
Спільноти вашого регіону 10,2 10,4
Спільноти мешканців вашого міста/села 12,7 16,9
Важко сказати 4,0 5,1

Шлях до миру:
 «Як Вам видається, який шлях вирішення конфлікту на Донбасі та встановлення миру є  найоптимальнішим на сьогодні:»

так ні
Мир через перемогу – встановлення контролю над всією територією Донбасу через військові дії 40,2 29,8
Мир через поступки – угода з Росією на її умовах 12,8 18,2
Мир через спробу заморозити конфлікт – відокремлення окупованих територій від  України 23,9 25,9
Важко відповісти 23,1 26,1

Що робити із Росією:
«На вашу думку, якими мають бути подальші відносини України з Росією?»

так ні
Потрібно розвивати відносини і торгівлю з Росією 16,4 14,3
Потрібно залишити торгівлю та відносини з Росією на тому мінімальному рівні, без якого Україна не зможе обійтися 34,3 36,4
Потрібно розірвати будь-які відносини із Росією попри загрозу зростання тарифів і цін 33,7 30,0
Важко відповісти 15,6 19,3

Явка на вибори:
«Якби  вибори до Верховної ради відбувалися найближчої неділі, то наскільки Ви готові взяти участь у цих виборах?

так ні
Обов’язково піду на вибори 44,6 38,1
Скоріше за все піду на вибори 39,9 40,8
Скоріше за все не піду 7,6 10,9
Однозначно не буду брати участі у виборах 7,9 10,3

Партійні рейтинги:
«Якби вибори до Верховної Ради проходили вже найближчої неділі, то за яку політичну силу Ви б проголосували?»

так ні
«Громадянська позиція» 6,1 4,9
«Опозиційний блок» 5,4 6,8
 Радикальна партія Олега Ляшка 7,0 5,3
«Самопоміч» 3,9 3,0
«Слуга народу» 9,4 7,7
Не пішов би на вибори 10,7 14,7
Важко відповісти 11,5 16,6

  «Чи є сьогодні такі політичні партії, які відстоюють інтереси таких людей як Ви?»

так Ні
Так 50,8 41,0
Ні 49,2 59,0

Протестні очікування:
 «Якщо результати виборів президента буде сфальсифіковано, то як по-вашому, чи вийдуть люди протестувати?»

так ні
Так, люди вийдуть з протестами 48,7 39,4
Ні, протестів не буде 24,4 32,4
Важко відповісти 26,9 28,3

Готовність до участі у протестах:
 «А Ви особисто пішли б протестувати якби результати виборів президента було сфальсифіковано?»

так ні
Так, пішов би 41,1 21,4
Ні, але б в душі підтримав би такі протести 29,5 34,0
Ні, я проти масових протестів 20,5 29,7
Ні, мені це байдуже 8,9 14,9

 Розподіл відповідей на питання:
«Якого кандидата у президенти Ви скоріше підтримаєте?»

так ні
Кандидата від політичної партії 51,2 54,0
Кандидата від широкого громадського руху 48,8 46,0